HHIF inlaga om turlistorna

HHIF styrelse och speciellt ordförande Björn LIndskog har varit engagerad i utformningen av Waxholmsbolagets turlistor 2014. Upphandlingsunderlaget visar att främst Harö och Hagede får sämre kommunikationer efter årsskiftet om inget ändras. HHIF har slickat in dessa dokument till politikerna.

 Brev till Trafiknämndens ledamöter med kopia till Trafikantföreningena

 Bilaga till brevet med jämförelser mellan turlistorna