Om Harö-Hasselö Intresseförening

1948 bildades Föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga som några år senare i början av 50-talet byter namn till Harö-Hasselö Intresseförening. Kärnan i verksamheten är och har alltid varit våra tre trafikbryggor som gör det möjligt för Waxholmsbolaget att reguljärt trafikera våra öar.

Harö-Hasselö Intresseförening är en självständig, ideellt arbetande förening vars syfte är att:
  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen
  • förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar
  • förvalta farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström med tillhörande anläggningar
  • verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
  • verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från regionen
  • verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
  • stödja fria aktiviteter – såsom ungdomsverksamhet
  • värna om en god miljö inom regionen

Styrelse

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet: fornamn.(mellannamn-)efternamn@hhif.se

FunktionNamnTelefonnummer
OrdförandePär Dehlin0708-272705
KassörEmma Holmberg
Sekreterare & medlemsansvarigLena Svensson Peterson
Redaktör Harö-NyttHelene Zetterberg
Bryggansvarig HasselöStaffan Westbeck
Bryggansvarig HagedeAxel Östlund
Bryggansvarig HaröLove Linnér
LedamotMaria Gabrielsson

Valberedning

NamnTelefonnummer
Göran Östlund070-3376663
Tomas Wängsö070-6686722
Annika Nylén073-1445995

Revisorer

Namn
Sven-Olof Holmgren
Åsa Ekman
Mica Wänseth (suppleant)

Årsmöte 2012

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit…

Läs mer

Årsmöte 2011

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit…

Läs mer

HHIF 60 år!

Bilder från föreningens 60-årsfirande OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Läs mer
1 2 3 4 5