Välkommen till nya hemsidan

Behovet att snabbt kunna publicera ny och uppdaterad information om HHIF-aktiviteter, evenemang, fiberprojektet mm ställer nya krav på hemsidan som inte den gamla plattformen klarar av. Plattformen har varit kopplad till funktionaliteten som webbhotellet One.com erbjuder och var ett bra val 2007. Det är fortfarande webbhotellet One.com som härbärgerar HHIF.se men plattformen har bytts ut och använder det för webbplatser mycket populära systemet från Joomla.org som bas och är mycket utbyggbart. 

Detta är första försöket att organisera informationen som är kopplad till HHIF och de intressen som finns hos öborna inom Harö med kringliggande öar.

Synpunkter, önskemål och framför allt egna bidrag mottages tacksamt här  webmaster@hhif.se eller direkt till staffan.westbeck@hhif.se.