Om Harö-Hasselö Intresseförening

1948 bildades Föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga som några år senare i början av 50-talet byter namn till Harö-Hasselö Intresseförening. Kärnan i verksamheten är och har alltid varit våra tre trafikbryggor som gör det möjligt för Waxholmsbolaget att reguljärt trafikera våra öar.

Harö Hasselö Intresseförening, som är en självständig, ideellt arbetande förening, har till syfte att:
  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen
  • förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar
  • förvalta farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström med tillhörande anläggningar
  • verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
  • verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från regionen
  • verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
  • stödja fria aktiviteter – såsom ungdomsverksamhet
  • värna om en god miljö inom regionen

Styrelse

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet: fornamn.(mellannamn-)efternamn@hhif.se

FunktionNamnTelefonnummer
OrdförandePär Dehlin0708-272705
Kassör och vice ordförandeIngela Granberg
MedlemsansvarigEmma Holmberg
SekreterareLena Svensson Peterson
Redaktör Harö-NyttAxel Östlund
Bryggansvarig HasselöStaffan Westbeck
Bryggansvarig HagedeAnnika Nylén
Bryggansvarig HaröLove Linnér

Valberedning

NamnTelefonnummer
Göran Östlund070-3376663
Tomas Wängsö070-6686722
Mats Hagebring070-2569471

Revisorer

Namn
Sven-Olof Holmgren
Åsa Ekman
Mica Wänseth (suppleant)

1 2 3 4 5