Årsmöte 2003

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden och två arbetsmöten. Harö-Nytt har utkommit med två nummer och föreningens karta över ”vår del av skärgården” är en fortsatt ”storsäljare”. Under året erhöll föreningen en större summa pengar till minnet av Madeleine Wänseth-Smith med syftet att förbättra stigen från Hagedebryggan. Våra bryggor och vänthus har underhållits genom gemensamt arbete. Vi väntar dock fortfarande på vår tur hos Vägverket för att åtgärda avbärarna på Hasselöbryggan.