Om Harö-Hasselö Intresseförening

1948 bildades Föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga som några år senare i början av 50-talet byter namn till Harö-Hasselö Intresseförening. Kärnan i verksamheten är och har alltid varit våra tre trafikbryggor som gör det möjligt för Waxholmsbolaget att reguljärt trafikera våra öar.

Harö-Hasselö Intresseförening är en självständig, ideellt arbetande förening vars syfte är att:
  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen
  • förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar
  • förvalta farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström med tillhörande anläggningar
  • verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
  • verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från regionen
  • verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
  • stödja fria aktiviteter – såsom ungdomsverksamhet
  • värna om en god miljö inom regionen

Styrelse

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet: fornamn.(mellannamn-)efternamn@hhif.se

FunktionNamnTelefonnummer
OrdförandePär Dehlin0708-272705
KassörEmma Holmberg
Sekreterare & medlemsansvarigLena Svensson Peterson
Redaktör Harö-NyttHelene Zetterberg
Bryggansvarig HasselöStaffan Westbeck
Bryggansvarig HagedeAxel Östlund
Bryggansvarig HaröLove Linnér
LedamotMaria Gabrielsson

Valberedning

NamnTelefonnummer
Göran Östlund070-3376663
Tomas Wängsö070-6686722
Annika Nylén073-1445995

Revisorer

Namn
Sven-Olof Holmgren
Åsa Ekman
Mica Wänseth (suppleant)

Årsmöte 2017

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Sommaren 2016 gjorde de bryggansvariga en…

Läs mer

Årsmöte 2016

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under året har det varit några…

Läs mer

Årsmöte 2015

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 2014 gjorde delar av…

Läs mer

Årsmöte 2014

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Hagede bryggan…

Läs mer

Årsmöte 2013

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Harö bryggan…

Läs mer
1 2 3 4 5