Om Harö-Hasselö Intresseförening

1948 bildades Föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga som några år senare i början av 50-talet byter namn till Harö Hasselö Intresseförening. Kärnan i verksamheten är och har alltid varit våra tre trafikbryggor som gör det möjligt för Waxholmsbolaget att reguljärt trafikera våra öar.

Harö Hasselö Intresseförening, som är en självständig, ideellt arbetande förening, har till syfte att:
  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen
  • förvalta Hagede, Harö och Hasselö bryggor med tillhörande anläggningar
  • förvalta farlederna Bergklovshålet/Norrsundet, Båtkroken och Sorgström med tillhörande anläggningar
  • verka för goda tillfartsvägar till föreningens bryggor
  • verka för goda kommunikationer med allmänna färdmedel till och från regionen
  • verka för god brand- och olycksfallsberedskap inom regionen
  • stödja fria aktiviteter – såsom ungdomsverksamhet
  • värna om en god miljö inom regionen

Styrelse

Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet: fornamn.(mellannamn-)efternamn@hhif.se

FunktionNamnTelefonnummer
Ordförande och webbansvarigPär Dehlin0708-272705
Kassör och medlemsansvarigIngela Granberg
Harö-NyttAxel Östlund
Bryggansvarig HasselöStaffan Westbeck
Bryggansvarig HagedeLena Svensson Peterson
Bryggansvarig HaröAnnika Nylén
LedamotEmma Holmberg
LedamotLove Linnér

Valberedning

NamnTelefonnummer
Göran Östlund070-3376663
Tomas Wängsö070-6686722
Mats Hagebring070-2569471

Revisorer

Namn
Sven-Olof Holmgren
Åsa Ekman
Mica Wänseth (suppleant)

Årsmöte 2016

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under året har det varit några problem med belysningen på Harö och Hagede samt med värmen …
Läs mer

Årsmöte 2015

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 2014 gjorde delar av styrelsen en grundlig okulär besiktning av alla bryggorna, vilket resulterade …
Läs mer

Årsmöte 2014

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Hagede bryggan gjordes under sommaren 2013, så nu är alla tre vänthusen …
Läs mer

Årsmöte 2013

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Harö bryggan gjordes under sommaren 2012 och samtidigt utrensades en massa skräp. …
Läs mer

Välkommen till nya hemsidan

Behovet att snabbt kunna publicera ny och uppdaterad information om HHIF-aktiviteter, evenemang, fiberprojektet mm ställer nya krav på hemsidan som inte den gamla plattformen klarar …
Läs mer
1 2 3 4