Årsmöte 2013

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Harö bryggan gjordes under sommaren 2012 och samtidigt utrensades en massa skräp. Postfack har ställts in i Harö och Hagede vänthus. Förhoppningen är att alla boende hjälper till att bibehålla den tänkta ordningen. Vänthuset på Hagede bryggan ska målas i juli 2013. Hasselö brygga är välskött. Nya anslagstavlor till bryggorna är på plats.