Årsmöte 2017

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Sommaren 2016 gjorde de bryggansvariga en ny grundlig okulär besiktning av alla bryggorna och spängerna. Inga större renoveringsbehov konstaterades för innevarande år. Däcken på Hagede brygga är slitna men styrelsen beslutade att de får klara en säsong till och att genomföra byte av däck på Hagede samtidigt som byte på Harö brygga vilket är planerat till våren 2018.