Årsmöte 2015

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under sommaren 2014 gjorde delar av styrelsen en grundlig okulär besiktning av alla bryggorna, vilket resulterade i en plan i närtid för kommande underhållsarbeten. Alla tre vänthusen är i hyggligt gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl. Ett problem i Harö vänthus är dock ansamlingen av gamla tidningar, särskilt den gratisutdelade Nacka Värmdö Posten, som kommer året runt i buntar om 30 ex. Styrelsen funderar över en lösning.