Årsmöte 2016

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Under året har det varit några problem med belysningen på Harö och Hagede samt med värmen i Hagede vänthus. Felen är nu emellertid avhjälpta. Denna sommar ska styrelsen göra en ny grundlig okulär besiktning av alla bryggorna. Alla tre vänthusen är i gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl och en avsevärd förbättring av ordningen och därmed trivseln i vänthusen har kunnat noteras. Styrelsen ombesörjer en upprustning av skyltarna i Harö och Hagede rörande gods på bryggorna. Även bron vid Båtkroken och vissa spänger mm omfattas av styrelsens underhållsplan. Dessa är i princip i gott skick.