Årsmöte 2014

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Hagede bryggan gjordes under sommaren 2013, så nu är alla tre vänthusen i hyggligt gott skick utvändigt. Postfacken i Harö och Hagede vänthus har fungerat väl med bättre ordning och överblick av post och tidningar som resultat. Även Hasselö brygga är i god ordning och välskött. Inga omedelbara underhållsåtgärder krävs.