Kategori Historia

Harö Skola för länge sedan

De strävsamma Haröborna byggde eget skolhus år 1884 Folkskolestadgan kom till i Sverige år 1842 och 42 år senare, år 1884, tyckte Haröborna att det var dags för en skola för barnen på Harö och Storö. Bidraget kommer från Gunnar…

Historiska kartor från Harö-området

Lantmäteriverkets historiska arkiv I samband med hanteringen av bidraget kring Harö byvik framkom det att Lantmäteriverkets webb ger tillgång till en stor mängd historisk information kring ägoskiften, upprättade handlingar mm kring Harö Hasselö-området. Informationen hittar man på Lantmäteristyrelsens hemsida. Klicka…

På harögubbarnas tid

Insänt av Thomas Wängsö 2011-10-10 Jag minns med glädje hur jag på mitten av sextiotalet fick åka med Aldor och Gerda Lindström till Sandhamn för att sälja literkartonger rågade med stora djupröda bär. Vilken åtgång det var hos de välklädda Sandhamnsflanörerna!…

Harö byvik förr och nu

Harö, beläget i den yttre skärgården mellan Sandhamn och Möja, har beskrivits i flera kulturhistoriska arbeten. Harö by är en av skärgårdens få återstående genuina byar och bedöms vara av kulturhistoriskt intresse. I Skärgårdsbygd beskrivs Harö by ha ”ett av…

Besök hos storskepparn i Nöttnäs omkring 1950

Artikeln kommer från Anders Christianson. Det finns en annan artikel om Storskepparen att läsa här Omkring 1950 öppnades en affär i Nöttnäs på Harö, delvis med sikte på det ökande antalet sommargäster efter andra världskriget.  Affären drevs av Axel Österman…