Pär Dehlin

Pär Dehlin

Öppna landskap

Förr var öarnas ängar odlingar eller betesmark men idag krävs det att entusiastiska och engagerade öbor håller efter för att bevara det öppna landskapet. I videoklippet ses Rolf Olofsson avsluta årets värv på Harö Storös ängar. Se även: Stipendie för…

Årsmöte 2023

Harö-Hasselö Intresseförenings 75:e årsmöte i Harö skola söndagen den 9 juli kl. 10.00. Förmiddagsfika från 9:45 och 75-årsmingel efter mötet där föreningen bjöd på lite bubbel och tilltugg. Bilder från årsmötet

Från 23 till 473 medlemmar

Året när föreningen Hasselö Ångbåtsbrygga bildades uppgick antalet medlemmar till 23 och årsavgiften var 10 kronor. Mycket har hänt sedan dess men syftet är fortsatt detsamma – att säkerställa turtät färjetrafik året runt till våra öar. Föreningen bytte namn till…

Riktlinjer för bryggbidrag

Saxat ur senaste numret av Skärgårdens Trafikantförenings tidning ’Skärgårdstrafikanten”: ”Bryggkommittén vill återigen understryka att kostnaderna för ombyggnad och nybyggnad av trafikbryggor kraftigt har ökat under senare år och kan uppgå till åtskilliga miljoner kr. Då flertalet trafikbryggor ägs av samfälligheter…

Skadad fenderbalk

Vi fick idag in en felanmälan om att fenderbalken och ett av däcken på framsidan av Harö brygga har lossnat. HHIF har bett entreprenören som monterat fenderbalken att åtgärda felet så snart som möjligt och fått bekräftat att det kommer…

Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver den fastslagna delen agendan så fick medlemmarna ta del av flera deltagarna ta del av intressant information under punkten ”övriga frågor”: Harö byalag anordnar mingel…