Skadad fenderbalk

Vi fick idag in en felanmälan om att fenderbalken och ett av däcken på framsidan av Harö brygga har lossnat. HHIF har bett entreprenören som monterat fenderbalken att åtgärda felet så snart som möjligt och fått bekräftat att det kommer…

Årsmöte 2022

Årets årsmöte inleddes med kaffe och hembakt som intogs på gräsmattan nedanför Harö skola. Utöver den fastslagna delen agendan så fick medlemmarna ta del av flera deltagarna ta del av intressant information under punkten ”övriga frågor”: Harö byalag anordnar mingel…

Bilder från Harö

Bilder tagna i slutet av 1980-talet har nu sammanställts till en bok. De svartvita fotografierna är ett tidsdokument för hur det kunde vara att leva och bo på Harö och i skärgården vid denna tid. Eva Linnér, tillsammans med Eila…

Ny bok om Harös historia

En ny bok om vår ö-grupp. Den heter Skärgårdsö i brytningstid – om livet på Harö 1900-1940. Innehållet bygger på dagböcker, arkivmaterial, gamla fotografier och dokument. Boken kommer att kunna köpas i slutet av vecka 27. Anmäl intresse till thomas.wangso@telia.com…

8-knopsområdet ändrat

Då Länsstyrelsens föreskrift om fartbegränsning och den faktiska skyltningen i Norrsundet inte har överensstämt så har enligt uppgift Kustbevakning och Sjöpolis under flera år valt att inte övervaka att fartgränsen hålls. Efter det att styrelsen blev uppmärksammade på detta förra…

Kompletterad skyltning

Skyltningen vid det västra inloppet till Båtkroken har nu kompletterats med en skylt på Harö vilket nu gör det ännu tydligare att 5-knop gäller

Nytt medlemsregister fr o m idag

Vi har bytt till ett nytt medlemsregister där alla uppgifter från det gamla medlemsregistret importerats. Inloggningsuppgifterna från det gamla systemet fungerar även i det nya systemet. Om ni stöter på problem, kontakta medlem(at)hhif.se så hjälper vi er. En förändring mot…

Sjötrafikutredningen – remissvar 2

Första delen av sjötrafikutredningen har varit ute på remiss och planen från Regionen var att det skulle fattas ett politiskt beslut kring huvudvägval, för att därefter nästa fas med mer konkreta förslag kring det framtida tonnaget skulle ta vid. Men…