Välkommen till nya hemsidan

Behovet att snabbt kunna publicera ny och uppdaterad information om HHIF-aktiviteter, evenemang, fiberprojektet mm ställer nya krav på hemsidan som inte den gamla plattformen klarar av. Plattformen har varit kopplad till funktionaliteten som webbhotellet One.com erbjuder och var ett bra val…

Om posten till Harö på 50-talet

Under perioden 1934-07-01 till 1979-06-09 fanns i Harö by ett post- ombud, tidvis bemannat av Erik Andersson, som upplät en del av sin stuga till postlokal med begränsat öppethållande. Bidrag från Anders Christiansson.

Harö laga skifte på 1800-talet

Thomas Wängsö har via Lantmäteriet skaffat information om det Laga skifte som ägde rum inom föreningens upptagningsområde 1849. Det var i samband med det som ägorna fick beteckningar som A, B, ..K, ..W som sedan delades vidare till t.ex Ka,…

Tidningen Husmodern om Harö Skola

Ensam behöver ingen känna sig. Lärarinnan i Sveriges minsta skola, där man halva året är fullständigt avskuren från yttervärlden, berättar här om hur hon lyckats lös ensamhetsproblemet. Bidraget kommer från Carl Erik Eriksson. Maj 2010

Snart blir det ny hemsida för HHIF

Dags för en ny plattform för HHIF.se Planerna att skapa en hemsida för HHIF hade funnits länge innan de efter många turer började få fast form sommaren 2007. Ett ofta återkommande diskussionsområde på styrelsemötena var att få bättre rutiner för…

Harö Skola för länge sedan

De strävsamma Haröborna byggde eget skolhus år 1884 Folkskolestadgan kom till i Sverige år 1842 och 42 år senare, år 1884, tyckte Haröborna att det var dags för en skola för barnen på Harö och Storö. Bidraget kommer från Gunnar…

Röjarhelger

Sedan 2009 har HHIF hemsida använts för initiativ som handlar om att minska igenväxandet av det som tidigare varit odlad mark. 

Historiska kartor från Harö-området

Lantmäteriverkets historiska arkiv I samband med hanteringen av bidraget kring Harö byvik framkom det att Lantmäteriverkets webb ger tillgång till en stor mängd historisk information kring ägoskiften, upprättade handlingar mm kring Harö Hasselö-området. Informationen hittar man på Lantmäteristyrelsens hemsida. Klicka…

Harösten, Stora Hemöjan och andra märkliga öar

Insänt av Björn Greitz våren 2013  -Jaså, du menar Storö Harö! Ibland undervisas jag av bekanta och obekanta om vad min sommarö egentligen heter. Och få tycks uppfatta öns namn, Harö Storö (utan bindestreck!), som en självklar ordning. Själv har…