Reparation av Hagedebryggan 2011

När Sandhamn skulle angöra Hagede brygga skedde ett misstag som gjorde att bryggan blev ordentligt skadad på bryggläppen.  Bryggan går att använda och bedömningen nu är att reparationen kommer att ske i höst när trafiken har minskat ordentligt. Waxholmsbolaget har…

På harögubbarnas tid

Insänt av Thomas Wängsö 2011-10-10 Jag minns med glädje hur jag på mitten av sextiotalet fick åka med Aldor och Gerda Lindström till Sandhamn för att sälja literkartonger rågade med stora djupröda bär. Vilken åtgång det var hos de välklädda Sandhamnsflanörerna!…

Fiske – Byalaget

Fisket förr Förr fördelades fisket så rättvist som möjligt genom att fiskeredskapen flyttades mellan olika fiskeplatser – årsvis, veckovis eller efter andra intervaller. Så småningom förlorade fisket allt mer sin ekonomiska betydelse och det var besvärligt att flytta redskapen och…

Harö byvik förr och nu

Harö, beläget i den yttre skärgården mellan Sandhamn och Möja, har beskrivits i flera kulturhistoriska arbeten. Harö by är en av skärgårdens få återstående genuina byar och bedöms vara av kulturhistoriskt intresse. I Skärgårdsbygd beskrivs Harö by ha ”ett av…

Fiske i områden kring Harö

Försämrat fiske i Stockholms Skärgård Senare års undersökningar har bekräftat det fiskare av alla kategorier hävdat under många år – att det är något allvarligt fel på fiskbestånden i Stockholms Skärgård. För att förbättra situationen har Länsstyrelsen sedan 2004 arbetat…

Besök hos storskepparn i Nöttnäs omkring 1950

Artikeln kommer från Anders Christianson. Det finns en annan artikel om Storskepparen att läsa här Omkring 1950 öppnades en affär i Nöttnäs på Harö, delvis med sikte på det ökande antalet sommargäster efter andra världskriget.  Affären drevs av Axel Österman…