Besök hos storskepparn i Nöttnäs omkring 1950

Artikeln kommer från Anders Christianson. Det finns en annan artikel om Storskepparen att läsa här Omkring 1950 öppnades en affär i Nöttnäs på Harö, delvis med sikte på det ökande antalet sommargäster efter andra världskriget.  Affären drevs av Axel Österman…

Årsmöte 2012

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Det har inte funnits behov av att ägna…

Nytt fendersystem på Harö brygga

Vid styrelsemötet 18 november beslöts att använda samma entreprenör för att även ersätta fendersystemet på Haröbryggan. Utbytet blev klart 13 december. Kostnaden inklusive moms för detta arbete är 55000 kr.

Årsmöte 2011

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Bryggorna har utgjort en viktig del av styrelsens…

Skogsröjning på Harö 13 november 2010

Något som gjort stor skillnad vid Näsäng sedan röjarhelgen hösten 2009 är grävarens arbete med att röja dike och dikesren nere mot sjön. Innan röjarhelgen var det nästan oframkomligt och efter helgen var det ännu svårare med alla fällda träden…

Kjol på Hasselö-bryggan klar

Med jämna mellanrum har frågan om bättre tilläggningsmöjligheter vid Hasselöbryggan aktualiserats på HHIF styrelsemöten. Så fort som det blåser lite från sydliga riktningar eller båttrafiken är livlig i Sandhamnsleden blir det ordentligt skvalpigt vid tilläggningsplatserna för småbåtar. Nu har både…