Fiske i områden kring Harö

Försämrat fiske i Stockholms Skärgård

Senare års undersökningar har bekräftat det fiskare av alla kategorier hävdat under många år – att det är något allvarligt fel på fiskbestånden i Stockholms Skärgård.

För att förbättra situationen har Länsstyrelsen sedan 2004 arbetat med att avsätta fredningsområden för fisk i Stockholms skärgård. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms läns fiskareförbund, Stockholm läns fiskevattenägarförbund, Sportfiskarna och Skärgårdsstiftelsen.

Samverkansgruppens arbete har resulterat i att det från och med 2006 råder fiskeförbud under perioden 1 april-15 juni i totalt 25 vikar spridda från Singö i norr till Mörkö i söder. Samtliga områden som avsats som fredningsområden har en bred förankring bland fiskets organisationer, enskilda fiskerättsägare samt berörda myndigheter

Fredade områden Stockholms skärgård

Fredade-omraden-haro

Karta med fredade områden kring Harö

Fiske-stockholms-skargard-2011