Reparation av Hagedebryggan 2011

När Sandhamn skulle angöra Hagede brygga skedde ett misstag som gjorde att bryggan blev ordentligt skadad på bryggläppen. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bryggan går att använda och bedömningen nu är att reparationen kommer att ske i höst när trafiken har minskat ordentligt. Waxholmsbolaget har gett Vectura (före detta Vägverket konsulting) i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för reparationsarbetet. För uppdraget behövdes ritningar på bryggan och sedan Göte Lindström letat i sina gömmor visade det sig att fulla uppsättningar av ritningar till såväl Hagede som Harö bryggor hittades och kunde överlämnas till Vectura. HHIF har passat på att samtidigt med detta låta Vectura göra en besiktning av även Harö och Hasselö bryggor för att ha som underlag för en underhållsplan. Besiktningen av alla tre bryggorna skedde i början på juni av två konsulter från Vectura tillsammans med Erik Lindström, Staffan Westbeck och Tommy Månsson från HHIF.

Undersökning av skadorna

Den 9 september besöktes Hagedebrygga av representanter för Waxholmsbolaget, försäkringsbolag, entreprenör samt Staffan Westbeck och Tommy Månsson från HHIF för att besiktiga bryggan. Resultatet blev att Waxholmsbolagets försäkringsbolag står för reparationskostnaderna enligt alternativ 1 i utredningen från Vectura (ca 500000 kr). Efter diskussioner med Waxholmsbilagets entreprenör och överläggningar inom styrelsen beslöts att vänta med ytterligare åtgärder. Reparationsarbetet påbörjades i mitten på november och blev klart 10 december. Waxholmsbolaget kan lägga till vid bryggan under reparationen. Vid reparationen ersätts bland annat bryggans fendersystem med ett helt nytt av liknande men hållbarare konstruktion.

Detaljinspektion av Vectura på Hagede brygga 

Foto: Tommy Månsson

Reparationen klar