Max 8 knop sommartid

Som bekant gäller hastighetsbegränsning till 8 knop i Bergklobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet

Maxfart 8 knop

Sedan några år är maxhastigheten i Käringpinan (mellan Harö och Lisslö) samt delar av Norrsundet.