Årsmöte 2005

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Harö-Nytt har utkommit med två nummer. Under året har äntligen reparationen av Hasselöbryggan kommit till stånd. Nya avbärarlister finns nu runt hela bryggan. I Hagede by har stigen till och från Hagedebryggan gjorts mer ”lättgången” genom förfärdigande av några spänger. Våra bryggor och vänthus har underhållits genom gemensamt arbete. Vi har också skrivit brev till Waxholmsbolaget med synpunkter inför kommande vintertidtabell.