Reparation Hasselö brygga

Föreningens huvuduppgift är att underhålla de tre bryggorna som angöres av Waholmsbolagets båtar på Sandhamns linjen från Stafsnäs. En stor investering gjordes vintern 2004-05 då beklädnaden på den 20 år gamla bryggan var hårt åtgången av de Waxholmsbåtar som var…

Årsmöte 2003

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden och två arbetsmöten. Harö-Nytt har utkommit med två nummer och föreningens karta över ”vår del av skärgården” är en fortsatt ”storsäljare”. Under året erhöll föreningen en större summa pengar till minnet av Madeleine Wänseth-Smith…

Max 8 knop sommartid

Som bekant gäller hastighetsbe- gränsning till 8 knop i Berg- klobbshålet, Östersundet, Käringpinan och Norrsundet

Maxfart 8 knop

Sedan några år är maxhastigheten i Käringpinan (mellan Harö och Lisslö) samt delar av Norrsundet.