Stipendie för öppna landskap

År 2005 instiftades Ladholmen-Hagedestipendiet till förmån för det fina arbete som Lars Olofsson lagt ned för att hålla öppna landskap på Harö Storö. Varje år slår Lasse ängarna på Storös inre vilket bidrar till vårens och sommarens blomsterprakt. Sedan många år ordnas även på våren en gemensam arbetsdag för att rensa sly utmed någon av ängarnas kanter.