Reparation Hasselö brygga

Föreningens huvuduppgift är att underhålla de tre bryggorna som angöres av Waholmsbolagets båtar på Sandhamns linjen från Stafsnäs.

En stor investering gjordes vintern 2004-05 då beklädnaden på den 20 år gamla bryggan var hårt åtgången av de Waxholmsbåtar som var svåra att lägga till med och hade trästockar som avbärare.

Medel söktes från Vägverket och dessa tillsammans med medel från föreningens bryggfond gjorde reparationen möjlig.