Röjarhelger

Sedan 2009 har HHIF hemsida använts för initiativ som handlar om att minska igenväxandet av det som tidigare varit odlad mark.