Möte 4 och 5 i Tillgänglighetsgruppen

Tio olika etapper har nu identifierats som de mest svårframkomliga. För att illustrera hur föreslagna förbättringar kommer att se ut i praktiken har en visuell presentation tagits fram, med hjälp av Photoshop.  Genom kontakt med lantmätare/konsult har arbetsgruppen fått information…

Påskens röjarhelg på Storö 2018

Det har blivit en tradition på Storö att samlas på påskdagen för att hjälpa Lasse Olofsson att återskapa det gamla kulturlandskapet på ön. Så även i år där det röjdes bakom gamla ladan.  Här kommer lite bilder och ett stort…

Horsstensleden stoppad åtminstone för tillfället

Som framgått av notiser i tidningen Skärgården (2018 02 13) och DN (2018 02 22) så har infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalalat att Horsstensleden inte kommer att ingå i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Det innebär att vårt remissvar och separata skrivelser…

Möte 3 Tillgänglighetsgruppen

11/1 hade gruppen som arbetar för att förbättra tillgängligheten – mellan  Harö brygga och by – sitt tredje möte.  Arbetsgruppen vill att arbetet genomförs under våren och att Intresseföreningen står för materialkostnader medan arbetet utförs på en gemensam arbetshelg. Ett…

Soptippar på Harö som växer

Det finns en plats i skogen nära Hemträsket på sidan som vetter mot byn. Där har under ett par års tid diverse skräp börjat ansamlas och nu tycks det bli mer och mer . Man kan hitta gamla tryckimpregnerade altanräcken,…

HHIF remissvar Horsstensleden

HHIF Styrelse har engagerat sig i frågan om Horstensleden och lämnat följande remissvar. En artikel i tidningen Skärgården beskriver planerna.  En mer övergripande presentation finns i den slutrapport som tagit fram av Sjöfartsverket och Trafikverket med titeln Åtgärdsvalsstudie, Farleder i Stockholm. Här är…

Möte 2 tillgänglighetsgruppen

Tillgänglighetsgruppen – har har precis haft ett andra möte och har planerat ytterligare ett till 11 Arbetsgruppens anser att man i största möjliga utsträckning ska försöka behålla utseendet av naturstig  och att förbättringar görs med hjälp av sten, trä och grus…