Horstensleden på tapeten ännu en gång

Horstenleden är åter på tapeten. Där kan man läsa:

Havs- och vattenmyndigheten har med Horsstensleden som ”en eventuell farled genom Stockholms skärgård in till Stockholms hamn” samtidigt som utredningen konstaterar att Horstensleden inte finns med i Nationell plan för infrastruktur 2018-2029.

Här finns en länk till remissvaret från HHIF.

Länk till Facebook-gruppen Stoppa Horstensleden 

Länk till Havs och Vattenmyndighetenom Östersjön