HHIF remissvar Horsstensleden

HHIF Styrelse har engagerat sig i frågan om Horstensleden och lämnat följande remissvar. En artikel i tidningen Skärgården beskriver planerna. 

En mer övergripande presentation finns i den slutrapport som tagit fram av Sjöfartsverket och Trafikverket med titeln Åtgärdsvalsstudie, Farleder i Stockholm.

Här är en länk till HHIF remissvar:  HHIF om Horsstensleden