Horsstensleden stoppad åtminstone för tillfället

Som framgått av notiser i tidningen Skärgården (2018 02 13) och DN (2018 02 22) så har infrastrukturminister Tomas Eneroth uttalalat att Horsstensleden inte kommer att ingå i den nationella planen för transportsystemet 2018-2029. Det innebär att vårt remissvar och separata skrivelser till regeringen liksom alla de andra tusentals liknande protesterna mot detta vansinnesförslag har haft verkan.

Denna tydliga signal från regeringen är givetvis positiv men vi kan inte slå oss till ro med detta. Man behöver nu sätta en tydlig punkt för framtida ödeläggelse av Horssten och detta är bara möjligt om Horssten blir naturreservat eller nationalpark. Och hoppet att så kan bli fallet är också stort genom att Värmdö kommun och dess planeringsutskott (KPU) beslutat att påbörja ett utredningsarbete med sikte att göra Horssten till ett kommunalt naturreservat. En viktig del i utredningsarbetet är att föra en dialog med markägarna kring avgränsningar och restriktioner. Ett första informationsmöte är planerat i mars 2018 och utredningsarbetet är planerat att ta ca två år att genomföra.