Viltinventering 2019

En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl. 18:00 – 21:00.

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från förra årets viltinventering hittar ni här.

 För att kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjordes förra året så behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade mellan Harö och Storö.

För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som var med förra året fick uppleva en fin skymning och på sina håll några skymtar av dov och mufflon.

Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

Pär Dehlin (Storö), e-post: par.dehlin@hhif.se

Tove Strauss (Harö), e-post: tove.strauss@hhif.se