Kategori Om oss

Årsmöte 2013

En underhållsplan för bryggorna finns och hålls uppdaterad kontinuerligt. Ommålningen av vänthuset på Harö bryggan gjordes under sommaren 2012 och samtidigt utrensades en massa skräp. Postfack har ställts in i Harö och Hagede vänthus. Förhoppningen är att alla boende hjälper…

Välkommen till nya hemsidan

Behovet att snabbt kunna publicera ny och uppdaterad information om HHIF-aktiviteter, evenemang, fiberprojektet mm ställer nya krav på hemsidan som inte den gamla plattformen klarar av. Plattformen har varit kopplad till funktionaliteten som webbhotellet One.com erbjuder och var ett bra val…

Snart blir det ny hemsida för HHIF

Dags för en ny plattform för HHIF.se Planerna att skapa en hemsida för HHIF hade funnits länge innan de efter många turer började få fast form sommaren 2007. Ett ofta återkommande diskussionsområde på styrelsemötena var att få bättre rutiner för…

Årsmöte 2012

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Det har inte funnits behov av att ägna…

Årsmöte 2011

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden. Harö-Nytt, som strävar att spegla föreningens verksamhet, har utkommit med två nummer. Under verksamhetsåret har föreningens hemsida på nätet fortsatt att växa, vilket alla besök visar. Bryggorna har utgjort en viktig del av styrelsens…

Årsmöte 2008

Styrelsen har haft tre protokollförda sammanträden. Harö-Nytt har utkommit med två nummer. Under året har Harö Hasselö intressförening skapat en egen hemsida på nätet där medlemmarna kan hitta en hel del matnyttig information. Våra bryggor och vänthus har underhållits genom…