HHIF’s verksamhetsområde

Ansvarar för trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor.
Verkar för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
Ansvarar för skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna.
Verkar för god brand- och olycksfallsberedskap.
Värnar om en god miljö.

Harö Hasselö Intresseförening är en självständig ideellt arbetande förening som har till syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen. Kärnan i verksamheten är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service. Föreningen ansvarar även för skyltning om fartbegränsningar, verkar för god en beredskap inom brand och olycksfall samt värnar om en god miljö på våra öar.

Brygginspektion

April 2020 genomfördes en oberoende expertgranskning av Harö och Hagede bryggorna. Besiktningen visade att bryggorna fortfarande…

Läs mer

Sjötrafikutredningen

Föreningen följer kontinuerligt upp planering och utveckling av möjligheterna att komma ut till våra områden…

Läs mer

Viltinventering 2020

Den årliga viltinventeringen kommer att genomföras lördagen den 2:e maj mellan kl. 18:00 – 21:00….

Läs mer

Havsplanering

Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har tagit fram ett förslag till havsplaner för Sverige som HHIF lämnade…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10