Resultat viltinventering 2020

Vid årets inventering ställde 37 personer upp för att räkna vilt under 3 timmar en klar och solig lördagskväll. 16 personer på Storö och 19 personer på Harö.

Länk till artikel i Tidningen Skärgården: Viltspaning på Harö

Efter en genomgång och avstämning av alla inlämnade rapporter så landar årets observationer på 169 djur.

 201820192020
Mufflon, Harö1148897
Dovvilt, Harö401022
Dovvilt, Storö356350
Antal vilträknare403135
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den största felkällan för vår inventering är att stora delar av öarna inte bevakas. Det är dock inte några absoluta tal vi avser att mäta utan det är förändringar mellan åren som är av intresse. En annan felkälla är att det är omöjligt att veta om vissa djur räknats mer än en gång eftersom dom rör sig under observationstiden. Uppenbara fall av dubbelräkning är bortrensade ur summeringen av observerade djur.

För en jämförelse mellan åren så bör man även beakta antalet vilträknare.

Ett stort tack till all de som satte av en lördagskväll för att genomföra inventeringen.