HHIF’s verksamhetsområde

Ansvarar för trafikbryggorna med tillhörande vänthus, spänger och trappor.
Verkar för goda kommunikationer med allmänna färdmedel.
Ansvarar för skyltningen om fartbegränsning i farlederna mellan öarna.
Verkar för god brand- och olycksfallsberedskap.
Värnar om en god miljö.

Harö Hasselö Intresseförening är en självständig ideellt arbetande förening som har till syfte att tillvarata medlemmarnas intressen inom Harö-, Hasselö- och Storö- regionen. Kärnan i verksamheten är att förvalta föreningens bryggor och att bevaka trafikplaneringen så att området får bästa tänkbara service. Föreningen ansvarar även för skyltning om fartbegränsningar, verkar för god en beredskap inom brand och olycksfall samt värnar om en god miljö på våra öar.

Viltinventering 2019

En uppföljning av förra årets inventering kommer att genomföras lördagen den 4:e maj mellan kl….

Läs mer

Viltinventering 2018

Bakgrund Det stora och ökande antalet vilt (framförallt mufflon och dovvilt) på Harö och Storö…

Läs mer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10