Viltinventering 2020

Den årliga viltinventeringen kommer att genomföras lördagen den 2:e maj mellan kl. 18:00 – 21:00.

Mer information kring bakgrund, genomförande samt resultatet från tidigare viltinventeringar hittar ni här.

Om vi ska kunna genomföra inventeringen på samma sätt som den gjorts föregående år behöver vi ha minst ett 40-tal personer jämnt fördelade på Harö och Storö. För att delta behövs bara lite varma kläder, något att anteckna på och kanske en termos med kaffe. Vi som varit med tidigare har fått uppleva fina skymningar och på sina håll åtskilliga skymtar av dov och mufflon.

 Du som är intresserad av att vara med och räkna djur ombeds att så snart som möjligt anmäla dig till någon av undertecknade.

 Tove Strauss (Harö), e-post: tove.strauss@hhif.se

Pär Dehlin (Storö), e-post: par.dehlin@hhif.se