Kategori Om öarna

Harö Skola för länge sedan

De strävsamma Haröborna byggde eget skolhus år 1884 Folkskolestadgan kom till i Sverige år 1842 och 42 år senare, år 1884, tyckte Haröborna att det var dags för en skola för barnen på Harö och Storö. Bidraget kommer från Gunnar…

Historiska kartor från Harö-området

Lantmäteriverkets historiska arkiv I samband med hanteringen av bidraget kring Harö byvik framkom det att Lantmäteriverkets webb ger tillgång till en stor mängd historisk information kring ägoskiften, upprättade handlingar mm kring Harö Hasselö-området. Informationen hittar man på Lantmäteristyrelsens hemsida. Klicka…

På harögubbarnas tid

Insänt av Thomas Wängsö 2011-10-10 Jag minns med glädje hur jag på mitten av sextiotalet fick åka med Aldor och Gerda Lindström till Sandhamn för att sälja literkartonger rågade med stora djupröda bär. Vilken åtgång det var hos de välklädda Sandhamnsflanörerna!…

Fiske – Byalaget

Fisket förr Förr fördelades fisket så rättvist som möjligt genom att fiskeredskapen flyttades mellan olika fiskeplatser – årsvis, veckovis eller efter andra intervaller. Så småningom förlorade fisket allt mer sin ekonomiska betydelse och det var besvärligt att flytta redskapen och…

Harö byvik förr och nu

Harö, beläget i den yttre skärgården mellan Sandhamn och Möja, har beskrivits i flera kulturhistoriska arbeten. Harö by är en av skärgårdens få återstående genuina byar och bedöms vara av kulturhistoriskt intresse. I Skärgårdsbygd beskrivs Harö by ha ”ett av…

Fiske i områden kring Harö

Försämrat fiske i Stockholms Skärgård Senare års undersökningar har bekräftat det fiskare av alla kategorier hävdat under många år – att det är något allvarligt fel på fiskbestånden i Stockholms Skärgård. För att förbättra situationen har Länsstyrelsen sedan 2004 arbetat…