Bakgrund djurbeståndsgruppen

Antalet mufflonfår och dovhjortar på Harö och Storö har ökat kraftigt och dovhjortarna finns nu även etablerade på Hasselö.

Olägenheten för öborna har nu nått en nivå så att en motion om åtgärder för att minska beståndet inkom till HHIF årsstämma. En länk till motionen finns i artikeln om årsmötet 2017.

Styrelsens förslag till beslut presenterades på stämman och efter vissa ändringar beslutade stämman: 

Att ge styrelsen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp i enlighet med styrelsens förslag med tillägg att arbetsgruppen ska arbeta skyndsamt så att resultat ska kunna uppnås under höstens jakt och att gruppen löpande rapporterar om sitt arbete på föreningens hemsida.

Styrelsens representanter i arbetsgruppen är Dan Lindblom och Pär Dehlin.

Kontakt::

Dan Lindblom

Mobil: 070-391 48 48

E-post: d.a.lindblom@gmail.com