Byalaget angående hjortarna på Storö

Vid mötet om hjortarna vid Harö skola den 23 juni åtog sig byalagets ordförande att fråga byalagets styrelse om byalaget ska hålla i insamladet av markägarnas godkännande till jakt av hjortarna.

Vidare beslöts att Byalagets inställning ska kommuniceras på HHIF´s hemsida senast den 1:a augusti 2013.