Bäver utter och kräftor på Harö

Bave Utter

Bävrarna härjar på Harö liksom på många andra ställen i Stockholms län och det är ganska okänt av vilka skäl ökningen  sker. Viltvårdare i länet har uttryckt en oro över utvecklingen och på Länsstyrelsen i Stockholm har man i vissa utsatta områden startat skyddsjakt. Eftersom bävrarna inte har några naturliga fiender är det endast genom ökad jakt som populationen kan minska.

Man har från Länsstyrelsen också fått rapporter om en kraftig ökning av antalet uttrar men detta är en positiv utveckling för där uttrar finns så finns det inte mink som tär mycket hårdare på fiskbestånden.

I träsket på Harö fiskades det förr mycket kräftor men om det finns kräftor där idag är oklart. Men nu finns det hjälp att få. Länsstyrelsen har nämligen påbörjat ett arbete med att sätta ut flodkräftor i sjöar på öar. Man vill därför ha tips på lämpliga sjöar i skärgården där flodkräftyngel kan sättas ut så här finns en chans för oss. Om ni vill veta mer så kontakta mig.

Foto <-Ingela Granberg Åsa Lundholm Hedvall ->,    Text Tommy Månsson

Baver liggande