Ny takbeläggning på Hagede vänthus

Under hösten började det regna in i vårt vänthus i Hagede men nu har vi fått ett nytt papptak på plats!