Om medlemsarean

Beskrivning av medlemsarean på HHIF.se

Att kunna hålla ett medlemsregister uppdaterat är alltid en utmaning. Nu kan ni redigera er egen information i HHIF:s medlemsregister. Ni kan själv bestämma hur mycket av era uppgifter som andra inloggade på medlemsarean skall kunna se. Detta betyder att ni kan hitta kontaktinformation för HHIF medlemmar på nätet. 

Grundbild för medlemsarean

Bilden nedan är det första som visas och ger följande möjligheter:

 • Logga in på medlemsarean
 • Registrera ny medlem och redigera egna uppgifter
 • Byta lösenord när man är inloggad
 • Skicka meddelande till HHIF
 • Visa denna manual
 • Logga ut och återgå till föregående flik på HHIF.se

Funktioner som är utgråade är ej tillgängliga i aktuellt läge i applikationen.

Grundbild för medlemsarean 

Inloggning 
Byta lösenord 
Se och ändra i egen information 
Söka efter medlemsinformation 
Registrering av ny medlem 
Sponsring av medlemsskap 
Sända e-post till HHIF

Inloggning

För inloggning krävs Medemsnummer, Lösenord.och godkänd Jag är inte en robot. Medlemsnummer innehåller 4 siffror och tilldelas vid registrering av medlemskap då man även bestämmer och verifierar lösenord samt eventuell hjälptext för att komma ihåg lösenordet.

Information om medlemsnummer finns i följebrevet till utskicket av Harö-Nytt i december. Följebrevet innehåller även det aktuella innehållet kopplat till medlemsnumret. Saknasr ni medlemsnummer eller gömt lösenord kan ni skicka e-post till HHIF genom funktionen Skicka meddelande. Efter första inloggningen rekommenderas ni starkt att byta lösenord. Se nedan om detta.. 

Efter en lyckad inloggning visas följande bild:

Genom att markera Till medlemsinformation visas egen registerinformation som då kan redigeras och uppdateras genom att markera Uppdatera medlemsinformation. 

Formulär för underhåll av egen registerinformation.

Glöm inte att markera Uppdatera medlemsinformation innan ni navigerar vidare.

Registrera annan ö-tillhörighet

Genom att välja Annan ö kan man specificera något man tycker bättre passar.än valen i listan. Det betyder dock att medlemsinformtionen inte kommer med i sökresultaten då någon specificerar val av ö.

Tillbaka till grundbild

Byta lösenord

Byta ösenord kan bara göras efter inloggning och innan möjligheten att söka på anna medlemsinformation blivit möjlig genom att markera Söka medlemsinformation.

Vid valet att byta lösenord kan ni få E-post om checkboxen Sänd E-post markerats som innehåller det nya lösenordet och eventuell minnestext som angivits.

Tillbaka till grundbild

Söka efter medlemsinformation

Sökningen efter medlemsinformation använder tre fält i medlemsinformationen:

 1. Medlemsefternamn,
 2. Valt Ö-område.
 3. Information i Förnamn jubiorer.

1 och 2 kan kombineras liksom 2 och 3. Normalt utgår sökningar från de inledande tecken i medlemsnamnet. Begränsning av sökområdet till medlemmar på visst Ö-område sker genom att välja bland de 18 definierade områdena enligt nedan. Med följande information hittar du alla medlemmar vars medlemsnamn börjar på lind (ej skiftlägeskänsligt) och har angett Harö som Ö-tillhörighet.efter att Sök markerats. Sökträffarna presenteras i alfabetsordning efter medlemsefternamn och förmamn vuxna en och en. Genom att markera ==> respektive <== kan man navigera till övriga medlemmar som uppfyller sökvillkoret.

Tillbaka till grundbild

Sökningen kan även villkoras med text i medlemmarnas juniorfält. I exemplet nedan blir träffarna begränsade till medlemmar som angett Harö som ö-omrråde och juniorfältet innehåller strängen ”00” i t.ex Anna (00), Kalle ((07). 

Genom att börja tecknen i fältet medlemsefternamn med % sker sökningen på innehållet i och inte börjar med. Träffr då t.ex. meflemsefternamnet Andersson/Häggblad.

Tillbaka till grundbild

Registrering av ny medlem

Om ni redan har registrerat ett medlemsskap hos HHIF men glömt medlemsnummer eller lösenord använd då menyvalet Skicka meddelande så hjälper vi dig så fort som möjligt.

Registreringen av nya medlemmar kan bara ske innan inloggning. Nedanstående bild visas vid menyvalet Registrera ny medlem. 

Efter registreringen kan ni ändra era egna uppgifter. När betalningen för det nya medlemsskapet registrerats får man tillgång till sökning i medlemsregistret. Använd möjligheteten att skicka registreringsinformationen till er e-postadress och välj en minnestext som man inte lätt kan gissa genom att bara göra en sökning på Internet med de uppgifter om er som är allmänt kända.

Efter godkänd registrering  visad denna bild.

Medlemsinformation

Genom att markera Till medlemsinformation visas formuläret för att underhålla den egna registerinformatione och det gäller att genast kompletera den egna informationen med åtminstone adressinformation så att Harö-Nytt kan skickas ut. Sökning kring andra medlemmars information erhålles först efter det att medlemsavgiften betalts och informationen om detta har uppdaterats i medlemsregistret.

 Tillbaka till grundbild

Sponsring av medlemsskap

För att nära och kära skall kunna få Harö-Nytt och annan information från HHIF till annan adress än den som är registrerad för medlemsskapet har HHIF infört möjligheten till sponsrade medlemsskap. Detta sker genom att registrera ytterligare medlemsskap och vid betalningen ange vilka medlemsnummer och eller medlemsnamn som betalningen gäller.

Tillbaka till grundbild

Skicka meddelande

Har ni några frågor om hanteringen av medlemsarean eller HHIF generellt så använd möjligheten att slicka e-post till HHIF med samma information till er själva.

Ett helt nytt fönster kommet upp och som mottagare kan ni välja:

 • Webbansvarig
 • Medlemsregistret
 • Övriga frågor

Vid Skicka kontrolleras att obligatoriska fält angivits, e-postadressen är giltig och att checkboxen Godkänn inskickningen är imarkerad. Åtgärder som behöver göras visas i fält ett fält överst i formuläret.

Efter att E-post gått iväg kommer ett fält upp som visar detta.

Kontakt skickat

Tillbaka till grundbild