Postlådan på Harö

Eftersom det inte har suttit någon information om tömningstider på postlådan vid Harö brygga så är det många som har undrat om den överhuvudtaget är i bruk.

Nu har äntligen postlådan kompletterats med information så att klart framgår att och när den töms av PostNord.