Enkät avfallshantering skärgården

Just nu genomför Länsstyrelsen Stockholm en enkätundersökning kring avfallshanteringen i Stockholms skärgård. Syftet med enkäten är att undersöka hur avfallshanteringen fungerar på olika platser i skärgården och vad de som faktiskt spenderar sin tid i skärgården tycker och tänker om skärgårdsavfallet och hur det hanteras. Enkäten riktar sig därför till alla skärgårdsboende, både heltid-, deltid- och fritidsboende, samt företagare i skärgården.

Länsstyrelsen vill gärna nå ut till så många hel- eller deltidsboende skärgårdsbor och företagare som möjligt för att delta i enkäten. Det skulle därför vara till stor hjälp om ni som är aktiva i skärgården och har ett etablerat kontaktnät bland de boende vill uppmärksamma enkäten och sprida den vidare till era medlemmar och de som bor i er del av skärgården.

Enkäten är öppen fram till den 31 januari 2020. Bland frågorna får boende ta ställning till hur de upplever olika delar av avfallssystemet – från grovsopor och farligt avfall till hushållssopor.

Enkäten finns tillgänglig på: www.webropol.com/s/avfall

Eller via QR-koden:

QR kod avfall