Röjarhelg 2010 inbjudan

Inbjudan till skogsröjning på Harö 13 november 2010

Tllhör du dem som vill att det skall vara trevligt att promenera på Harö och som önskar att det fortfarande skall finnas ett öppet landskap i vart fall på några platser på ön. I så fall är du välkommen att delta i röjning på Harö lördagen den 13 november.

Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du bor på Harö, Storö, Lisslö, Hasselö eller någon annan ö i närheten. Den enda begränsningen är – och det av säkerhetsskäl – mindre barn och måhända lösspringande hundar.

Upplägget blir som förra året:

  • Vi träffas vid 11.00-tiden lördagen den 13 november utanför skolan för gemensam avmarsch till området för röjningen.
  • Ta med egen lunch- och kaffekorg. Om det inte är snustorrt i markerna kommer det att finnas eld för att grilla korv.
  • Om du har tillgång till – så ta med motorsåg och/eller röjsåg samt yxa.
  • Troligen är det så blött i markerna vid den tiden att stövlar säkerligen är det lämpligaste att ha på fötterna.
  • Arbetsledare kommer markägaren Martin att vara.

Om vädret ser ut att bli alltför hemskt den dagen och aktiviteten ställs in, kommer det att meddelas på Harö-Hasselö Intresseförenings hemsida www.hhif.se senast kl. 17.00 fredagen den 12 november.

Om du har frågor kan du ringa Björn Lindskog på 070-714 30 54 eller Martin på 0708-961300.

Mer information kommer.

Väl mött