Röjarhelg på Harö

I lördags – den 7 november – var det dags för den stora röjardagen på Harö. Vi var hela 28 entusiaster som hörsammat uppropet. Vi var inte bara Haröbor, utan även Hasselö, Lisslö och Storö var representerade. De yttre förutsättningarna var de bästa tänkbara – lagom fuktigt i markerna och uppehållsväder.

Under Martins ledning gick motorsågar och röjsågar varma och allehanda träd – av varierande storlek och sort – föll som furor. De som inte körde maskinerna eldade för fullt. Fyra stora eldar gjorde att det mesta i grenväg och en hel del sly gick upp i rök.

Ett mål med röjningen är att öppna upp landskapet igen och får ner ljuset. Målet är förstås att i vart fall några delar av Harö kan bli så likt det var innan igenväxningen började. Och inte minst kommer man förhoppningsvis att kunna ta sig torrskodd på stigarna, utan att behöva ta stora omvägar och hoppa från tuva till tuva.

Entusiasterna började redan tala om en fortsättning för att få det riktigt snyggt till våren 2010. Vi funderar alltså på en fortsatt röjning en lördag i mars. Men det kan bli tidigare eller senare beroende på vilken typ av vinter vi får. Följ med på hemsidan, så att ni inte missar nå’t. 

Lägg gärna in er e-postaddress på medlemsarean så kan vi nå er via e-post.