Inbjudan Röjarhelg 7 november 2009

Tillhör du dem som vill att det skall vara trevligt att promenera på Harö och som önskar att det fortfarande skall finnas ett öppet landskap i vart fall på några platser på ön. I så fall är du välkommen att delta i röjning på Näsäng lördagen den 7 november.

Alla är varmt välkomna att delta, oavsett om du bor på Harö, Storö, Lisslö, Hasselö eller någon annan ö i närheten. Den enda begränsningen är – och det av säkerhetsskäl – mindre barn och måhända lösspringande hundar.

Några hållpunkter:

  • Vi träffas kl. 11.00 lördagen den 7 november utanför skolan för gemensam avmarsch till Näsäng. Lördagsbåten kommer till Harö kl. 10.30 och till Hagede 10.35. Det är snålt om tiden, men det mörknar fort.
  • Om ni kommer lite senare, så är det bara att gå stigen mot Nöttnäs, så kommer ni fram efter 5 – 10 minuters promenad.
  • Ta med egen lunch- och kaffekorg. Om det inte är snustorrt i markerna kommer det att finnas eld för att grilla korv.
  • Om du har tillgång till – så ta med motorsåg och/eller röjsåg samt yxa.
  • Troligen är det så blött i markerna vid den tiden att stövlar säkerligen är det lämpligaste att ha på fötterna.
  • Arbetsledare kommer markägaren Martin att vara.

Att delta är självfallet frivilligt, men för att vi skall veta hur många som kommer, är vi tacksamma för en ”bindande” anmälan på e-mail till belindskog@gmail.com. Anmäl gärna hur många ni kommer från varje familj samt vilka verktyg du kan ta med. Framförallt om du kan ta med motorsåg och/eller röjsåg.

Om vädret ser ut att bli alltför hemskt den dagen och aktiviteten ställs in, kommer det att meddelas på Harö-Hasselö Intresseförenings hemsida www.hhif.se senast kl. 17.00 fredagen den 6 november.

Om du har frågor kan du antingen ställa dem på ovanstående e-mailadress eller ringa Björn Lindskog på 070-714 30 54 eller Martin på 0708-96 13 00.

Väl mött