Uppsats av Helena Lindskog

Livet förr i Harö-området