Föreningen vill uppmärksamma alla som vistas i Harö-Hasselöområdet att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län. 

Länk till Länstyrelsen