Du kan skicka e-post till styrelsemedlemmar genom att använda formatet:

fornamn.(mellannamn-)This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Post Namn Hemtelefon Ö-telefon
Ordförande  Tommy Månsson   070-695 33 60
Sekreterare Tove Strauss    
Kassör Åsa Lundholm Hedvall    
Webbansvarig & Medlemsregister & Bryggansvarig Hasselö Staffan Westbeck    
Harö Nytt Axel Östlund    
Bryggansvarig Hagede Pär Dehlin    
Bryggansvarig Harö Ingela Granberg    
Webbinnehåll Annika Nylén    
       
Valberedning Göran Östlund 08-82 1285  
  Tomas Wängsö 08-647 1583 08-571 57112
  Mats Hagebring  08 33 33 42 070 256 94 71
Revisorer Sven-Olof Holmgren    
  Åsa Ekman    
Revisorssuppleant Mica Wänseth    
 
Föreningens adress, organisationsnummer och plusgironummer
Gatuadress Postnummer och ort Organisations-
nummer
Plusgiro
c/o Åsa Lundholm Hedvall 
Holländargatan 38
113 59 Stockholm 814000-6944 400983-3

Sidan senast uppdaterad 2019-10-15
 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra