Harö-bryggan 2011

Hagedebryggan 2011

Foto Tommy Månsson, Varghålet

2011:  Haröbrygga behöver förses med nytt fendersystem

Vid styrelsemötet 18 november beslöts att använda samma entreprenör för att även ersätta fendersystemet på Haröbryggan. Utbytet blev klart 13 december. Kostnaden inklusive moms för detta arbete är 55000 kr.


Reparationen klar

 Dags för ny brygga?

Haro-brygga-kvarlevor

Västan vid lånad betongbrygga

Haro-Vastan-betongbrygga

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra