Hagede brygga vintern 2011

Hagede brygga vinter 2011

Fot Tommy Månsson, Varghålet

I samband med omläggningen av taket förra året så upptäcktes omfattande skador på fasadpanel, knutbrädor och en golvbjälke vilket åtgärdats under försommaren. Vänthuset är nu helt ommålat i den ursprungliga färgställningen rött-svart-grönt.

Hagede renoverad

Under hösten började det regna in i vårt vänthus i Hagede men nu har vi fått ett nytt papptak på plats!

Hagede tak
Publicerat av Tommy Månsson 2018 02 23

Ommålning av Hagede vänthus har länge stått på "att göra-listan" för Hagedebryggan. I somras (2013) blev det gjort. Notabelt var att dörren bytte färgnyans.

Hagede-malning

Foto: Mica Wänseth

När Sandhamn skulle angöra Hagede brygga skedde ett misstag som gjorde att bryggan blev ordentligt skadad på bryggläppen. 

 

 

Försommaren 2009: Efter lång tid av planering är nu bygget av besöksbryggan på gång.

P3280192

Besöksbryggan vid Hagede är nu på plats. Den kostar nästan ett helt års intäkter från medlemsavgifterna. Vi uppmanar speciellt er som kommer att ha nytta av den att ge ett extra bidrag till föreningen.

 P6200232

 

sandhamn is rub Storskar Susanne rensar flundra